Bài 29. Một số phương pháp điều trị hen khác

Bài 28. Điều trị giải mẫn cảm

Bài 27. Hướng dẫn hoạt động phù hợp cho trẻ

Bài 26. Làm thế nào có thể giúp trẻ xịt thuốc hen đều đặn?

Bài 25. Tại sao thời tiết thay đổi trẻ hay bị lên cơn hen?

Bài 24. Làm thế nào để kiểm soát mạt nhà tránh yếu tố kích thích cơn hen

Bài 23. Tại sao trẻ hen phế quản không nên tránh vận động?

Bài 22. Làm thế nào để kiểm soát được bệnh hen cho trẻ

Bài 21. Tại sao trẻ hen phế quản không cần dùng kháng sinh

Bài 20. Một số thông tin hữu ích quản lý bệnh hen cho trẻ

Bài 19. Con bạn bị hen, bạn sẽ phải có chăm sóc gì đặc biệt

Bài 18. Hướng dẫn cách ghi nhật ký theo dõi bệnh hen của con