Bài 31- SỬ DỤNG CÁC THUỐC BẢO VỆ NIÊM MẠC DẠ DÀY

Bài 30- DÙNG THUỐC ỨC CHẾ MEN CHUYỂN (ACEi) HOẶC THUỐC CHẸN RECEPTOR ANGIOTENSIN SAU NHỒI MÁU CƠ TIM

Bài 29 – CÂN NHẮC ĐIỀU TRỊ TÁI TƯỚI MÁU Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TÍNH

Bài 28 – CÂN NHẮC KHI SỬ DỤNG NESIRITIDE TRONG SUY TIM CẤP MẤT BÙ

Bài 27 – CÂN NHẮC SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ GLYCOPROTEIN IIb/IIIa Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP ĐÃ ĐẶT STENT

Bài 26- CÂN NHẮC SỬ DỤNG HEPARIN TRỌNG LƯỢNG PHÂN TỬ THẤP TRONG ĐIỀU TRỊ CƠN ĐAU THẮT NGỰC KHÔNG ỔN ĐỊNH VÀ NHỒI MÁU CƠ TIM KHÔNG CÓ ST CHÊNH

Bài 25- THẬN TRỌNG KHI DÙNG GLYCOPROTEIN llB/lllATRONG HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH KHÔNG ỔN ĐỊNH

Bài 24 – CÂN NHẮC DÙNG THUỐC LÀM TIÊU HUYẾT KHỐI TRONG TRƯỜNG HỢP NHỒI MÁU CƠ TIM ST CHÊNH NẾU KHÔNG CÓ CAN THIỆP MẠCH VÀNH QUA DA (Percutaneous Coronary Intervention PCI)

Bài 22- CẦN NHỚ THUỐC LÀM TĂNG HUYẾT ÁP KHÔNG CÓ TÁC DỤNG TRONG MÔI TRƯỜNG PH THẤP

Bài 22- KHÔNG SỬ DỤNG VASOPRESSIN Ở BỆNH NHÂN SUY TIM HOẶC THIẾU MÁU CỤC BỘ MẠC TREO

Bài 21- DÙNG CHẸN BETA TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN LÓC TÁCH ĐỘNG MẠCH CHỦ

Bài 20 – NGUY CƠ NGỘ ĐỘC CYANIDE KHI DÙNG NITROPRUSSIDE