Chapter 2 Catheter động mạch phổi

Câu hỏi

1.    Chuỗi dạng sóng bên trên gặp trong khi đặt catheter cho bệnh nhân. Mô tả những gì bạn thấy .

2.    Nó cung cấp thông tin gì về PA catheter?

3.    Điều chỉnh thông khí ảnh hưởng như nào tới thông tin thu được từ PA catheter?

QUẢNG CÁO GIỮA BÀI VIẾT

4.    Áp lực động mạch phổi bít (PAOP), còn gọi áp lực mao mạch phổi nêm (PCWP), khác gì với áp lực thất trái cuối thì tâm trương (LVEDP)?

5.    Sóng V lớn trên catheter PA có ý nghĩa gì?

6.    Làm sao bạn có thể giải thích chính xác bão hòa oxy máu tĩnh mạch trộn?

7.    Chỉ định, biến chứng và bằng chứng về sử dụng PAC? 

Mục lục hình

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bài viết liên quan:

Author: Lê Thọ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *