Chapter 3 ECG

Câu hỏi

1.    Trong hình dưới, đánh dấu các điểm và đoạn sau—P, Q, R, S, T, và U và PR, QRS, và QT

2.    Câu hỏi: hoạt động điện của tim nào ứng với sóng P và tại sao có sóng P 2 pha ở V1?

3.    Chu kỳ hoạt động nào của tim xảy ra trong khoảng PR? Điều gì ảnh hưởng tới nó?

QUẢNG CÁO GIỮA BÀI VIẾT

4.    Khoảng QT là gì và điều gì kéo dài nó?

5.    Làm sao xác định trục của tim trên ECG và nó đại diện cho điều gì?

6.    Sóng Osborn là gì và điều gì làm nó xuất hiện?

7.    RBBB là gì và tiêu chuẩn chẩn đoán nó? Ý nghĩa sự xuất hiện của nó trên ECG?

8.    LBBB là gì? Tiêu chuẩn chẩn đoán và ý nghĩa của nó?

Phụ lục hình ảnh

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bài viết liên quan:

Author: Lê Thọ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *