Chapter 68 Pulmonary Function Testing

Bệnh nhân nữ 61 tuổi 45kg vào vì khó thở. Figure 68.1 là hô hấp ký của bà. FVC 94% dự đoán. FEV1 46% nhưng sau dùng giãn phế quản lên 66%. FEV1/FVC 39%.

Fig. 68.1 hô hấp ký của bệnh nhân, đường cong đỏ sau dùng giãn phế quản

Câu hỏi

1.    Đo chức năng hô hấp tiến hành như nào và nó cung cấp thông tin gì?

QUẢNG CÁO GIỮA BÀI VIẾT

2.    Chỉ định khi nào?

3.    Mô tả đường cong hô hấp ký bình thường và bất thường.

4.    Mô tả hô hấp ký ở bệnh nhân COPD.

5.    Test giãn phế quản là gì?

6.    Bạn phân tích hô hấp ký này như nào?

Dữ liệu lâm sàng

Fig. 68.2 dạng bình thường (with permission from Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. http://www.goldcopd.org)

Fig. 68.3 dạng tắc nghẽn (with permission from Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. http://www. goldcopd.org)

Fig. 68.4 dạng hạn chế s(with permission from Global Initiative for Chronic Obstructive Lung

Fig. 68.5 dạng hỗn hợp (with permission from Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. http://www. goldcopd.org)

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bài viết liên quan:

Author: Lê Thọ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *