Chapter 74 Đường cong phân ly


1.    hình Fig. 74.1 thể hiện điều gì?

2.    P50 là gì?

3.    Làm thế nào xác định nồng độ oxy?

QUẢNG CÁO GIỮA BÀI VIẾT

4.    Điểm nào có thể phát hiện ra tình trạng tím tái?

5.    Đường cong dịch chuyển qua trái và qua phải ảnh hưởng thế nào tới vận chuyển oxy?

6.    Phương trình Fick là gì?

7.    Hiệu ứng Bohr là gì?

8.    Hiệu ứng Haldane là gì?

Dữ liệu lâm sàng

Fig. 74.2 các yếu tố làm dịch chuyển đường cong phân bố oxyhemoglobin

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bài viết liên quan:

Author: Lê Thọ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *