Đường truyền, Ống, và Dẫn lưu

Đau chân

Hạ HA và Shock

Thuốc ngủ, Nhuận tràng, Giảm đau, và Hạ sốt

Huyết áp cao

Đau đầu

Xuất huyết tiêu hóa

Sốt

Ngã khỏi giường

Tiêu chảy

Giảm lưu lượng nước tiểu ra

Lú lẫn, suy giảm ý thức