Thi hết môn chăm sóc bệnh nhân nội khoa lớp 18DD5a1

Đề thi thử ngày 23/11/2019

Chăm sóc bệnh nhân loét dạ dày tá tràng

Chương V: TIM MẠCH

Chương IV: BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Chương III: ung thư và huyết học

Chương 2 Dinh dưỡng

Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ Y HỌC LÂM SÀNG

Trắc nghiệm nội khoa p1

Tiếp cận bệnh nhân Ho

Giải thích đáp án

SECTION 2 TIM MẠCH