CÁC THUỐC KẾT HỢP VỚI LIỆU PHÁP TÁI TƯỚI MÁU TRÊN BỆNH NHÂN AMI

LIỆU PHÁP TÁI TƯỚI MÁU CHO BỆNH NHÂN CÓ HỘI CHỨNG VÀNH CẤP KHÔNG CÓ ST CHÊNH LÊN (UA/NSTEMI)

LIỆU PHÁP TÁI TƯỚI MÁU CHO BỆNH NHÂN STEMI

PHƯƠNG PHÁP TỔNG KẾT TỶ SỐ LỢI ÍCH/NGUY CƠ CỦA TIÊU SỢI HUYẾT

NGUY CƠ ĐỘT QUỴ VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH CỦA TIÊU SỢI HUYẾT

THỜI GIAN CỬA SỔ VÀ VIỆN PHÁP TÁI TƯỚI MÁU

RÚT NGẮN THỜI GIAN CỬA SỔ-BÓNG VÀ THỜI GIAN CỬA SỔ – KIM

TIÊU HUYẾT KHỐI VÀ ECG TRƯỚC KHI NHẬP VIỆN

CHỨC NĂNG CỦA SIÊU ÂM TIM TRONG VIỆC CHỈ ĐỊNH TÁI TƯỚI MÁU

GIÁ TRỊ CỦA MEN TIM TRONG VIỆC CHẨN ĐOÁN VÀ CHỌN LỰA BIỆN PHÁP TÁI TƯỚI MÁU

THỦNG TIM VÀ VIÊM MÀNG NGOÀI TIM VÙNG SAU NHỒI MÁU CƠ TIM

TÁI TƯỚI MÁU VÀ TÁI NHỒI MÁU