Chương 45 Tăng Cholesteron máu

Chương 44 Tăng huyết áp

Chương 43 Hồi sinh cao cấp

Chương 42: Máy phá rung chuyển nhịp cấy được

Chương 41: Máy tạo nhịp và điều trị tái đồng bộ hoạt động tim

Chương 40: Amiodarone và các thuốc chống loạn nhịp

Chương 39 Nhanh thất

Chương 38 Nhịp nhanh trên thất

Chương 37 Rung nhĩ

Chương 36: Thuốc kháng đông dạng uống: Warfarin

Chương 35: viêm nội tâm mạc và phòng ngừa viêm nội tâm mạc nhiễm trùng

Chương 34 Van tim nhân tạo